Thiết bị cắt sét nguồn điện PV Type 1+2 DS50VGPV/10KT1

Liên hệ báo giá

Thiết bị cắt sét nguồn điện PV Type 1+2 công nghệ VG -60kA/10kA

Model: DS50VGPV/10KT1

Thiết bị cắt sét nguồn điện PV Type 1+2 theo mức điện áp:

  • DS50VGPV-1000G/10KT1: Chống sét dòng điện mặt trời định mức 1000 Vdc, Type 1+2, Công nghệ VG
  • DS50PV-880G/10KT1: Bảo vệ cho hệ thống điện mặt trời định mức 880Vdc, tối đa 1060Vdc, cắt sét Type 1+2
  • DS50PV-1000G/10KT1: Bảo vệ cho điện áp định mức 1000 Vdc, tối đa 1200Vdc, cắt sét Type 1+2