Thiết bị cắt sét nguồn điện mặt trời Type 2 VG – 60kA

Liên hệ báo giá

Thiết bị cắt sét nguồn điện mặt trời Type 2 công nghệ VG – 60kA

Các model được sử dụng theo mức điện áp của hệ thống PV gồm:

  • DS50VGPV-600G/51: cắt sét cho cho mạng điện PV 600 Vdc
  • DS50VGPV-1000G/51: dùng cho mạng điện áp PV 1000 Vdc
  • DS50VGPV-1500G/51: dùng cho điện áp PV 1500 Vdc