Kim thu sét SIGMA AIDITEC Tây Ban Nha

Liên hệ báo giá

Model: AIDITEC R-15

Bán kính bảo vệ:  59 mét

Bảo vệ: 4 cấp độ

Phóng tia tiên đạo Sớm