Thiết bị Đo Điện Trở Đất

Liên hệ báo giá

Giải đo
+ Điện trở: 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω
+ Điện áp đất: [50,60Hz]: 0~200V AC
Độ chính xác:
+ Điện trở: ±2%rdg±0.1Ω (20Ωrange)
±2%rdg±3dgt (200Ω/2000Ωrange)
+ Điện áp đất : : ±1%rdg±4dgt
Nguồn : R6P (AA) (1.5V) × 6
Kích thước : 105(L) × 158(W) × 70(D)mm
Khối lượng : 550g approx.
Phụ kiện:
+ 7095A – Dây đo (Đỏ, vàng, xanh) × 1set
(red-20m, yellow-10m, green-5m)
+ 8032 – Cọc sắt cắm đất × 1set
+ 7127A  – Đầu đo nối × 1set
+ R6P (AA) × 6