QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KIMTHUSET.NET.VN

Là khách hàng gắn bó với Smarthome Minh Phươngtrong nhiều năm, bạn đã biết quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử kimthuset.net.vn hoạt động như thế nào không? Tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây nhé!

– Website thương mại điện tử kimthuset.net.vn là Sàn giao dịch thương mại điện tử “sau đây gọi là Sàn giao dịch TMĐT hoặc Sàn” có tên miền là kimthuset.net.vn thiết lập và vận hành bởi Công ty Smarthome Minh Phương thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số MST: 0303470519

– Thành viên của Sàn là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Sàn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn cung cấp.

– Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Sàn cung cấp.

– Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

– Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Sàn phải minh bạch và chính xác.

– Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

– Các hoạt động đăng bán phiếu mua hàng giảm giá (voucher), bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định trên Sàn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

– Bằng việc tham gia giao dịch trên Sàn, thành viên phải tự tìm hiểu và được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, đồng ý bị ràng buộc và cam kết thực hiện đúng những nội dung bởi Quy chế hoạt động Sàn (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.

Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.