Hỗ trợ trực tuyến
Chat
Ms Châu
0974823047
Chat
Mr Phương
0913 895 491
Thông tin hữu ích
Thống kê
 Đang trực tuyến :  1
 Số lượt truy cập :  1454147
Quảng cáo

Sản phẩm nổi bật

KIM THU SÉT PREVECTRON S 6.60

Kim thu sét hãng Prevectron, kim thu sét phóng tia tiên đạo hiện đại.
Bán kính bảo vệ 107M (Cao h=5m).
Xuất xứ: Pháp.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PREVECTRON S 4.50

Kim thu sét hãng Prevectron, kim thu sét phóng tia tiên đạo hiện đại.
Bán kính bảo vệ 95M (Cao h=5m).
Xuất xứ: Pháp.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PREVECTRON TS 3.40

Kim thu sét hãng Prevectron, kim thu sét phóng tia tiên đạo hiện đại.
Bán kính bảo vệ 84M (Cao h=5m).
Xuất xứ: Pháp.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STAR 6-60

Kim thu sét STAR 6-60, bán kính bảo vệ cấp 3 là 107m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT S.T.A.R 3-25

Kim thu sét STAR 3-25, bán kính bảo vệ cấp 3 là 65m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STAR 6-45

Kim thu sét STAR 6-45, bán kính bảo vệ cấp 3 là 89m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 45

Kim thu sét IONIFLASH MACH. Thời gian phát tia tiên đạo 114µSec.
Bán kính bảo vệ 107M (cấp 3, H=5m).
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 60

Kim thu sét IONIFLASH MACH. Thời gian phát tia tiên đạo 135µSec.
Bán kính bảo vệ 107M (cấp 3, H=5m).
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30

Kim thu sét IONIFLASH MACH. Thời gian phát tia tiên đạo 87µSec.
Bán kính bảo vệ 107M (cấp 3, H=5m).
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CARITEC PCS-ESE 3550

Kim thu sét CARITEC. kim thu sét chủ động phát tiên đạo.
Bán kính bảo vệ 95m.
Xuất xứ: CANADA. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CARITEC PCS-ESE 3350

Kim thu sét CARITEC. kim thu sét chủ động phát tiên đạo.
Bán kính bảo vệ 65m.
Xuất xứ: CANADA.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CARITEC PCS-ESE 3450

Kim thu sét CARITEC. kim thu sét chủ động phát tiên đạo.
Bán kính bảo vệ 85m.
Xuất xứ: CANADA.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

« Lùi12Tiếp »
Sản phẩm bán chạy

KIM THU SÉT PREVECTRON S 6.60

Kim thu sét hãng Prevectron, kim thu sét phóng tia tiên đạo hiện đại.
Bán kính bảo vệ 107M (Cao h=5m).
Xuất xứ: Pháp.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PREVECTRON S 4.50

Kim thu sét hãng Prevectron, kim thu sét phóng tia tiên đạo hiện đại.
Bán kính bảo vệ 95M (Cao h=5m).
Xuất xứ: Pháp.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PREVECTRON TS 3.40

Kim thu sét hãng Prevectron, kim thu sét phóng tia tiên đạo hiện đại.
Bán kính bảo vệ 84M (Cao h=5m).
Xuất xứ: Pháp.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STAR 6-60

Kim thu sét STAR 6-60, bán kính bảo vệ cấp 3 là 107m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT S.T.A.R 3-25

Kim thu sét STAR 3-25, bán kính bảo vệ cấp 3 là 65m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STAR 6-45

Kim thu sét STAR 6-45, bán kính bảo vệ cấp 3 là 89m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 45

Kim thu sét IONIFLASH MACH. Thời gian phát tia tiên đạo 114µSec.
Bán kính bảo vệ 107M (cấp 3, H=5m).
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 60

Kim thu sét IONIFLASH MACH. Thời gian phát tia tiên đạo 135µSec.
Bán kính bảo vệ 107M (cấp 3, H=5m).
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30

Kim thu sét IONIFLASH MACH. Thời gian phát tia tiên đạo 87µSec.
Bán kính bảo vệ 107M (cấp 3, H=5m).
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CARITEC PCS-ESE 3550

Kim thu sét CARITEC. kim thu sét chủ động phát tiên đạo.
Bán kính bảo vệ 95m.
Xuất xứ: CANADA. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CARITEC PCS-ESE 3350

Kim thu sét CARITEC. kim thu sét chủ động phát tiên đạo.
Bán kính bảo vệ 65m.
Xuất xứ: CANADA.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CARITEC PCS-ESE 3450

Kim thu sét CARITEC. kim thu sét chủ động phát tiên đạo.
Bán kính bảo vệ 85m.
Xuất xứ: CANADA.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

« Lùi12Tiếp »
kim thu set liva