Hỗ trợ trực tuyến
Chat
Ms Châu
0974823047
Chat
Mr Phương
0913 895 491
Thông tin hữu ích
Thống kê
 Đang trực tuyến :  1
 Số lượt truy cập :  1458964
Quảng cáo

Sản phẩm nổi bật

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E60

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 120m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E45

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 100m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E30

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 80m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT INGESCO PDC 6.3

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 114m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT INGESCO PDC 6.4

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 120m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT INGESCO PDC 5.3

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 95m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT LIVA LAP AX-210

Kim thu sét Liva, kim thu sét phát xạ sớm của hãng LIVA LAP AX210 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bán kính bảo vệ 131m (Cấp III, h=5m).
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT LIVA LAP-BX 175

Kim thu sét Liva, kim thu sét phát xạ sớm của hãng LIVA LAP AX210 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bán kính bảo vệ 101m (Cấp III, h=5m).
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT LIVA LAP BX-125

Kim thu sét Liva, kim thu sét phát xạ sớm của hãng LIVA LAP AX210 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bán kính bảo vệ 83m (Cấp III, h=5m).
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PULSAR 60

Kim thu sét PulSar, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ 118m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PULSAR 45

Kim thu sét PulSar, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ 95m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PULSAR 30

Kim thu sét PulSar, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ 71m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STORMASTER ESE 60

Kim thu sét STORMASTER, kim thu sét chủ động phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ cấp 3 là 107m.
Xuất xứ: ÚC.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STORMASTER ESE 50

Kim thu sét STORMASTER, kim thu sét chủ động phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ cấp 3 là 95m.
Xuất xứ: ÚC.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STORMASTER ESE 30

Kim thu sét STORMASTER, kim thu sét chủ động phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ cấp 3 là 71m.
Xuất xứ: ÚC.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

Sản phẩm bán chạy

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E60

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 120m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E45

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 100m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC-E30

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 80m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT INGESCO PDC 6.3

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 114m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT INGESCO PDC 6.4

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 120m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT INGESCO PDC 5.3

Kim thu sét chủ động của hãng INGESCO. Bán kính bảo vệ 95m. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT LIVA LAP AX-210

Kim thu sét Liva, kim thu sét phát xạ sớm của hãng LIVA LAP AX210 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bán kính bảo vệ 131m (Cấp III, h=5m).
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT LIVA LAP-BX 175

Kim thu sét Liva, kim thu sét phát xạ sớm của hãng LIVA LAP AX210 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bán kính bảo vệ 101m (Cấp III, h=5m).
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT LIVA LAP BX-125

Kim thu sét Liva, kim thu sét phát xạ sớm của hãng LIVA LAP AX210 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bán kính bảo vệ 83m (Cấp III, h=5m).
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PULSAR 60

Kim thu sét PulSar, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ 118m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PULSAR 45

Kim thu sét PulSar, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ 95m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT PULSAR 30

Kim thu sét PulSar, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ 71m.
Xuất xứ: PHÁP.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STORMASTER ESE 60

Kim thu sét STORMASTER, kim thu sét chủ động phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ cấp 3 là 107m.
Xuất xứ: ÚC.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STORMASTER ESE 50

Kim thu sét STORMASTER, kim thu sét chủ động phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ cấp 3 là 95m.
Xuất xứ: ÚC.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

KIM THU SÉT STORMASTER ESE 30

Kim thu sét STORMASTER, kim thu sét chủ động phát tia tiên đạo sớm.
Bán kính bảo vệ cấp 3 là 71m.
Xuất xứ: ÚC.
Bảo hành 12 tháng.

Giá : Liên hệ

kim thu set liva